AMBULANCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE PÚCHOV

Klinický logopéd - PaedDr. Sartoryová Marie

Ordinačné hodiny
Pondelok7,30 - 15,00 ordinácia
Utorok7,30 - 14,00 ordinácia
Streda7,30 - 14,00 ordinácia
Štvrtok7,30 - 14,00 preventívna starostlivosť
Piatok7,30 - 13,30 ordinácia

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 11.30 - 12,00 hod.
Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky alebo osobne v logopedickej ambulancii. Zdravotnícke výkony preplácajú v rámci dohodnutého mesačného limitu zdravotné poisťovne. Ambulancia je v zmluvnom vzťahu s týmito zdravotnými poisťovňami :