Kontakt:
Ambulancia klinickej logopédie
Klinický logopéd : PaedDr. Marie Sartoryová
Pod Lachovcom 1727/55 Púchov 02001
(Budova ZDRAVIE, 3.poschodie)
Tel. 042/ 4605 502
0903/683 744
Email: sartoryova.marie@gmail.com